BIBU bubble minitron

Mitä BIBU tekee?

Globaalit muutosvoimat, talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliikkeet haastavat länsimaisia demokratioita. BIBU-konsortio on ainutlaatuinen monitieteellinen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, joka tutkii, kuinka globalisaatio ja yhteiskunnan rakennemuutos muuttavat kansalaisten osallistumista ja politiikan tekoa Suomessa. BIBU selvittää kokonaisvaltaisella analyysillä kansalaisten ja päätöksentekijöiden toimintakykyä sekä poliittisia intressejä ja tunteita.

BIBU tutkii, mitkä kansalaisryhmät ovat osallistumisen kuiluissa, joista heidän äänensä ei kuulu. Tutkimme myös, toimivatko kansalaiset kuplissa, joissa heidän näkemyksensä eivät välity laajemmin yhteiskuntaan.

Muutoksessa kansalaiset ja äänestäjät ovat entistä liikkuvampia. Samalla voi syntyä uusia poliittisia identiteettejä ja ryhmittymiä, globalisaation voittajia ja häviäjiä. Rakennemuutos heiluttaa ammattirakenteita ja muuttaa työelämää. Maatalous- ja teollisuusyhteiskunnan suuret, poliittisesti vahvat luokat ovat väistymässä ja tilalle on tullut entistä laajempi keskiluokka. Uusia kansalaisten jakolinjoja voi syntyä esimerkiksi työllisten ja pätkätyöläisten välille, kaupunkien ja maaseudun välille tai kaupunkien sisälle, sukupolvien välille tai maahanmuuttajien ja maassa pidempään asuneiden välille. BIBU tutkii, mitä keskiluokan sisällä tapahtuu. Kysymme myös, onko globalisaation vaurastuttama yläluokka irtoamassa yhteiskunnasta tai onko syntymässä uusilla tavoilla syrjäytyvä alaluokka.

BIBU kehittää myös demokraattisia innovaatioita, joilla vahvistetaan kansalaisten vaikuttamiskeinoja. Kokeilemme digitaalisia alustoja politiikan valmisteluun, osallistuvaa budjetointia, sovittelumenetelmiä, digitaalisia diplomaatteja ja digitaalista tarinankerrontaa syrjään jääville ryhmille. Tarkoituksena on tehdä Suomesta demokratiainnovaatioiden kiihdyttämö, josta parhaita käytäntöjä voidaan monistaa maailmalle.